Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

19278_ext-09-2.jpg

Het project

Nieuws.jpg
 

Het project

Op de prachtige locatie tegen het oude centrum en de haven aan komt een boeiende mix van stadsappartemententorenappartementen en kadewoningen. Een geheel nieuwe impuls voor het gebied met goede parkeervoorzieningen en prachtige uitzichten!


Kruittoren Tholen komt steeds dichterbij

Op 6 juli j.l. heeft de gemeenteraad van de Gemeente Tholen groen licht gegeven voor de komst van Kruittoren Tholen.  Daarmee is het bestemmingsplan Kom Tholen, locatie Slachtveld-Kruittoren voor het plan Kruittoren Tholen ongewijzigd vastgesteld. Na instemming van de meerderheid van de gemeenteraad op het wijzigen van het bestemmingsplan, hebben de makelaars de belangstelling zien toenemen. De start van de bouw van het complex komt dus steeds dichterbij. 

Benieuwd naar het nieuwe project 'Kruittoren Tholen'?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.