Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Nieuws

 Nieuws

Update voortgang

19 juni 2019

Momenteel zijn we volop bezig met gefaseerd storten van de poeren en funderingen onder de keldervloer. Dit gaat gefaseerd i.v.m. inzet materieel/ materiaal en beschikbare ruimte op de bouwplaats.

Het streven is om met de bouwvak vakantie de keldervloer gestort te hebben zodat we in eind Augustus de torenkraan op kunnen bouwen welke in het gebouw komt te staan. Aansluitend beginnen we met het opgaande betoncasco.

Om ons materiaal / materieel aangevoerd te krijgen laten we tijdens de ruwbouw een deel van de keldervloer achter de kadewoningen achterwege, zodra gevels van de appartementen dicht zijn word de kraan gedemonteerd en bouwen we dit laatste deel van de kelder en kelderdek dicht.


Feestelijk startmoment voor Kruittoren!

17 april 2019

Gisteren was het feestelijk moment bij Kruittoren Tholen.
Wethouder Hoek (Gemeente Tholen) heeft de officiële paal geslagen. De opkomst was boven verwachting en wat ons betreft was het een zeer geslaagde middag!

Artikelen: